search
backpage.com > København job > København restaurant, detail, hoteljob

Indrykket: torsdag 18. august 2016, 15:40

Description:

Du bliver en del af Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) - et internationalt fyrtårn inden for diabetesområdet, der er skabt i et innovativt samarbejde mellem Region Hovedstaden og danmarkshistoriens hidtil største fondsbevilling fra Novo Nordisk Fonden. Som stabschef vil du være med til at understøtte denne ambition, og være med til at drive udviklingen af diabetesområdet i hele regionen.

Du vil som stabschef referere til centerdirektøren og være ansvarlig for bl.a.:
• At etablere, drive og udvikle staben i SDCC
• At sekretariatsbetjene centerdirektøren og bestyrelsen i SDCC, herunder bistå med strategisk og ledelsesmæssig sparring og kvalitetssikring
• At understøtte administrative behov, der går på tværs af SDCC organisationen, inden for HR, kommunikation og økonomistyring
• At facilitere integrationen og samarbejdet med Herlev-Gentofte Hospital og andre vigtige samarbejdspartnere

Staben forventes at komme til at bestå af 5-10 medarbejdere.

Du kan læse mere om centeret i ”Drejebog for etablering af SDCC” og om stillingen i jobprofilen.

Din profil
Vi forventer, at du har en relevant lang, videregående økonomisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse. Ledelseserfaring inden for offentlig administration og drift, gerne inden for sundhedsvæsenet, er en fordel, men ikke et krav.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på overenskomstvilkår i henhold til Danske Regioners chefaftale. Forventet lønniveau: Kr. 620.000 ekskl. pension. Tiltrædelse ønskes den 1. december 2016.


Contact no:51779548

• Sted: København

• Annonce-id:: 2660189 kobenhavn
kobenhavn.backpage.com er en interaktiv computertjeneste, der giver adgang til flere brugere, og skal ikke betragtes som den, der udgiver eller udtaler oplysninger, der kommer fra en anden udbyder af indhold. © 2016 backpage.com