search
backpage.com > København job > København restaurant, detail, hoteljob

Indrykket: lørdag 20. august 2016, 15:40

Description:

Vi søger en erhvervspolitisk konsulent til Dansk Gartneris sekretariat på Axelborg i København, der kan varetage medlemmernes interesser på især det energipolitiske område. Vil du være med til at forsætte en succesfuld energieffektivisering i erhvervet og samtidig sikre erhvervet de bedste rammevilkår.

Vi har brug for en person – sandsynligvis med en samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau – der gerne må have kendskab til branchen, men ellers tænker vi, at din baggrund eksempelvis kan være fra en styrelse, et ministerium eller en anden interesseorganisation.

Opgaverne handler om den erhvervspolitiske interessevaretagelse for danske gartnere. Du bliver ansvarlig for det energipolitiske område og andre områder, som aftales nærmere. Du skal løbende identificere nye relevante indsatsområder og udarbejde beslutningsoplæg til bestyrelse, udvalg og politikere m.fl.
Da Dansk Gartneri er en mindre brancheforening, spænder opgaverne fra løsning af konkrete medlemsopgaver til ministermøder.

Din profil skal være åben og kommunikerende, og du skal have let ved at samarbejde, både internt i erhvervet med medlemmerne og eksternt med medarbejdere i det offentlige, politikere m.v.
Faglige og politiske netværk skaber du let, og du føler et stort ansvar for dine faglige områder. Der er tale om et meget selvstændigt job, hvor du selv præger din hverdag og prioriterer opgaverne.

Vi lægger vægt på konkrete resultater for medlemmerne, så det er også vigtigt, at du kan afslutte og medvirke til at kommunikere de opnåede resultater til både medlemmerne og det omgivende samfund.

Dansk Gartneri har sekretariatsfællesskab med Landbrug & Fødevarer, så der er mange kollegaer på Axelborg i centrum af København.
Contact no:24419432

• Sted: København

• Annonce-id:: 2660190 kobenhavn
kobenhavn.backpage.com er en interaktiv computertjeneste, der giver adgang til flere brugere, og skal ikke betragtes som den, der udgiver eller udtaler oplysninger, der kommer fra en anden udbyder af indhold. © 2016 backpage.com