search
backpage.com > København job > København job inden for revision/finans

Indrykket: onsdag 17. august 2016, 18:11

Description:

Du vil komme til at arbejde i Finanstilsynets Kontor for International markedskontakt, Funding, Likviditet og SIFI-Analyse. Kontoret beskæftiger sig med analyser af og tilsyn med danske kreditinstitutters likviditets- og fundingrisici, national og international regulering af kreditinstitutters likviditets- og fundingrisici, regler om sekuritisering og refinansieringsstransaktioner, samt tværgående analyser af de systemisk vigtige penge- og realkreditinstitutter, de såkaldte SIFIer. Derudover fungerer kontoret som ansvarlig for Finanstilsynets løbende dialog med internationale investeringsbanker og ratingbureauer mv.

Den ledige stilling er i Finanstilsynets specialiserede likviditetsteam, der beskæftiger sig med kreditinstitutters likviditets- og fundingforhold, samt regler om sekuritisering og refinansieringstransaktioner. Dette er et område i forandring og med stort fokus, hvor erfaringerne fra den finansielle krise er ved at blive indarbejdet i ny regulering og tilsynspraksis. Som økonom i likviditetsteamet vil du komme til at beskæftige dig med analyser af banker og realkreditinstitutters likviditets- og funding forhold, samt tilsynet med særligt de største danske banker på området. Du vil få et bredt indblik i, hvordan danske banker styrer deres likviditetsrisici, og sammensætter deres finansieringsstruktur. Samtidig vil du få en forståelse af de nye likviditetskrav LCR og NSFR, og deres betydning for banker og realkreditinstitutters risikostyring.

Om dig
Du er uddannet økonom, fx cand.polit., cand.oecon., cand.merc. eller tilsvarende. Du kan være nyuddannet eller have nogle års erfaring gerne fra den finansielle sektor. Vi lægger vægt på, at du er analytisk tænkende, er god til at formulere dig skriftligt, og kan arbejde selvstændigt. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med VBA og gerne med en grundlæggende forståelse af SAS. Derudover har du lyst til at være med til at løse en vigtig samfundsopgave i arbejdet med at sikre finansiel stabilitet og tillid til den finansielle sektor. Endelig er du god til at prioritere, herunder til at skelne væsentligt fra uvæsentligt.

Om os
Finanstilsynet er en attraktiv og moderne arbejdsplads, hvor der er et højt aktivitetsniveau, men også en uformel stemning og et rart arbejdsmiljø. Hos os kommer du tæt på den finansielle sektor, arbejder med aktuelle og nærværende problemstillinger, og du vil opleve at din indsats gør en forskel.

Vi tilbyder selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver samt mulighed for internationalt arbejde med andre europæiske tilsynskollegaer. Vi har et internt karriere- og kompetenceprogram, som vil give dig rig mulighed for faglig og personlig udvikling, og herudover har vi en attraktiv pakke af goder og fordele.

Generelt
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC og vil være underlagt de interne retningslinjer, som gælder alle ansatte i Finanstilsynet. I forbindelse med ansættelse skal du fremvise straffeattest.Contact no:41933531

• Sted: København

• Annonce-id:: 2659557 kobenhavn
kobenhavn.backpage.com er en interaktiv computertjeneste, der giver adgang til flere brugere, og skal ikke betragtes som den, der udgiver eller udtaler oplysninger, der kommer fra en anden udbyder af indhold. © 2016 backpage.com